Thai    English
Home | Products | Contact Us | About Us
ค้นหาสินค้า
หมวดสินค้า "เครื่องตรวจผ้า-ม้วนผ้า-โรยผ้าฯลฯ.."
  เครื่องตรวจผ้า-โรยพับผ้า-ม้วนผ้าฯ
  Inspection-Relaxing & Winding M/C
   เป็นเครื่องตรวจผ้าที่ออกแบบมาเพื่อให้ เมื่อหลังจากทำการตรวจผ้า เครื่องก็จจะทำการโรยผ้าเพื่อคลายความตึง จากนั้นก็จะพับเก็บ หรือเมื่อทำการตรวจแล้วก็สามารถม้วนเก็บก็ได้ สามารถใช้ได้ทั้งผ้า knit-tubular knit-woven....
รายละเอียดเพิ่มเติม...
  เครื่องตรวจผ้า-โรยพับผ้า (Heavy Duty)
   Fabric inspection - Winding M/C (Heavy Duty)
   เป็นเครื่องตรวจผ้าที่ออกแบบมาใช้ โรยและสบัดผ้าหลังจากตรวจเสร็จแล้ว จากนั้นก็จะโรยพับลงอย่างเป็นระเบียบ
รายละเอียดเพิ่มเติม...
  เครื่องม้วนผ้า-เครื่องโรยพับผ้า
  Fabric Winding & Relaxing M/C
   ออกแบบมา 2 รุ่น คือสำหรับม้วนผ้า และโรยพับผ้า เหมาะสำหรับแบ่งผ้าสำหรับนำขึ้นปู หรือ เตรียมจัดเก็บ
รายละเอียดเพิ่มเติม...
  เครื่องม้วนผ้า-คลายความตึงผ้าพร้อมจับริมอัตโนมัติ
  Fabric Winding & Loosening Tension
   เครื่องม้วนผ้าพร้อมอุปกรณ์ปรับสภาพผ้าเพื่อคลายความตึง และแบบธรรมดา
รายละเอียดเพิ่มเติม...
  เครื่องตรวจผ้า-ม้วนผ้าพร้อมจับริมอัตโนมัติ
  Fabric Inspection M/C (with edge alignment)
   Fabric inspection-winding (with auto edge alignment control เครื่องตรวจผ้า ที่หลังจากตรวจแล้วก็จะม้วนเก็บพร้อมมีระบบจับเรียงขอบผ้าให้เสมอกันโดยอัตโนมัติ
รายละเอียดเพิ่มเติม...
  เครื่องตรวจผ้า 2 หน้า
  2 Face Fabric Inspector.
   สามารถตรวจผ้าได้ 2 หน้าในเวลาเดียวกัน ใช้คนงานเพียง 1 คนโดยยืนตรวจฝั่งเดียวกัน ประหยัดต้นทุนทั้งเวลา และแรงงาน เหมาะสำหรับ ผ้ายีนส์ ผ้ายืดแบบถุงกลม และผ้าที่ต้องการตรวจเช็คทั้ง 2 ด้าน
รายละเอียดเพิ่มเติม...
  เครื่องตรวจผ้า-ม้วนผ้า
  Fabric Inspection - Winding M/C
   เป็นเครื่องตรวจผ้าที่ออกแบบมาให้สามารถม้วนเก็บผ้าหลังจากการตรวจเสร็จแล้ว
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Copyright 2006 T.PAIROJ Interplus Co.,Ltd. All Rights Reserved.