Thai    English
Home | Products | Contact Us | About Us
ค้นหาสินค้า
หมวดสินค้า "จักรเย็บผ้าฯ จักรเย็บระบบอัตโนมัติ..."
  จักรเย็บแพ็ทเทิ่นอัตโนมัติ
  จักรเย็บแพ็ทเทิ่นอัตโนมัติ
   มีคุณสมบัติสำหรับเย็บงานตามรูปแบบที่ออกแบบไว้ โดยสามารถรองรับรูปแบบได้หลากหลาย และสามารถประยุกต์ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้อย่างลงตัว
รายละเอียดเพิ่มเติม...
  จักรถักรังดุม หัวกุญแจ
  จักรถักรังดุม หัวกุญแจ
   ออกแบบขึ้นมาใหม่ โดยคำนึงถึงความสะดวก-หลากหลายในการใช้งาน และเน้นรูปร่างกระทัดรัดแต่คงไว้ซึ่งคุณภาพที่มากกว่า พร้อมทั้งง่ายต่อใช้งานและบำรุงรักษา
รายละเอียดเพิ่มเติม...
  จักรลา-จักรพ้ง-จักรลาขอบยางเอวระบบธรรมดาและตัดด้ายอัตโนมัติ
  จักรลา-จักรพ้ง-จักรลาขอบยางเอวระบบธรรมดาและตัดด้ายอัตโนมัติ
   จักรลากุ๊น - จักรลาทับ - จักรลาชายพร้อมตัดริมผ้า - จักรลาเข้ายางกางเกงใน - จักรลาทับตะเข็บ - จักรลาขอบยาง-จักรพ้ง ฯลฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม...
  จักรเย็บเข็มเดี่ยว - จักรเข็มคู่ ฯลฯ
  จักรเย็บเข็มเดี่ยว - จักรเข็มคู่ ฯลฯ
   รวมจักรเย็บเข็มเดี่ยว - เข็มคู่ ฯลฯ ระบบตัดด้ายและธรรมดา
รายละเอียดเพิ่มเติม...
  จักรเจาะสาบโปโลอัตโนมัติ
  จักรเจาะสาบโปโลอัตโนมัติ
   ออกแบบมาเพื่อให้สามารถทำการเย็บและเจาะสาบเสื้อโปโล ไปพร้อมกันโดยอัตโนมัติ และยังสามารถเลือกรูปแบบการเย็บได้ตามต้องการ
รายละเอียดเพิ่มเติม...
  จักรเจาะกระเป๋าอัตโนมัติ
  จักรเจาะกระเป๋าอัตโนมัติ
   ใช้สำหรับเย็บและเจาะกระเป๋ากางเกงหรือเสื้อไปพร้อมกันโดยอัตโนมัติ
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Copyright 2006 T.PAIROJ Interplus Co.,Ltd. All Rights Reserved.