Thai    English
Home | Products | Contact Us | About Us
ค้นหาสินค้า
หมวดสินค้า "เครื่องจักรพิเศษ ฯลฯ..."
  เครื่องร้อยเชือกกางเกง
  เครื่องร้อยเชือกกางเกง
   ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ร้อยหรือสอดเชือกเข้าไปในขอบเอวกางเกงได้ง่ายขึ้น มีทั้ง ระบบลม และระบบไฟฟ้า
รายละเอียดเพิ่มเติม...
  เครื่องดูดเศษด้าย
  เครื่องดูดเศษด้าย
   หลังจากตัดเศษด้ายแล้ว เมื่อนำตัวเสื้อผ้ามาผ่านการทำงานของเครื่องนี้ เศษด้ายจะหลุดออกไปหมด
รายละเอียดเพิ่มเติม...
  เครื่องกลับกางเกง
  เครื่องกลับกางเกง
   ออกแบบมาเพื่อลดปัญหาจากการเมื่อยล้าและบาดเจ็บ เนื่องจากต้องกลับกางเกงหลังจากเย็บ-ซัก-ฟอกหรือย้อมเสร็จแล้ว
รายละเอียดเพิ่มเติม...
  เครื่องแบ่งด้าย
  เครื่องแบ่งด้าย
   ลดปัญหาการเก็บสต็อกด้าย โดยคำนวณด้ายให้พอเพียงกับงาน แล้วใช้เครื่องแบ่งด้าย แบ่งให้พอกับจำนวนคนเย็บ
รายละเอียดเพิ่มเติม...
  เครื่องดูดคราบสกปรก
  เครื่องดูดคราบสกปรก
   เป็นเครื่องช่วยให้การทำควาสะอาด ลบคราบสกปรกบนตัวเสื้อผ้า ซึ่งเกิดจากรอยคราบน้ำมัน-จาระบี-หมึก ฯลฯ ได้ง่ายและเร็วขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม...
  เครื่องตอกกระดุมสะแน็ป
  เครื่องตอกกระดุมสะแน็ป
   เครื่องตอกกระดุม ที่ออกแบบให้มีระบบความปลอดภัย เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการทำงาน ได้ครบครัน
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Copyright 2006 T.PAIROJ Interplus Co.,Ltd. All Rights Reserved.