Thai    English
Home | Products | Contact Us | About Us
ค้นหาสินค้า
 

  เครื่องตัดหัวผ้า
เครื่องตัดหัวผ้า

คำอธิบายรูปใหญ่ 1คำอธิบายรูปใหญ่ 2คำอธิบายรูปย่อย 1

คำอธิบายรูปย่อย 2

คำอธิบายรูปย่อย 3


คุณสมบัติ

 EC-510 :รุ่นธรรมดา แบบด้ามสั้น เป็นร่นมาตรฐานที่แพร่หลายทั่วไป 
 EC-510L :รุ่นธรรมดา แต่ออกแบบให้มีด้ามยาว เหมาะสำหรับ งานหนัง - พีวีซี - ยีนส์ หรือผ้าที่มีที่มีความหนามากๆ 
 EC-610s :รุ่น semi-auto หรือกึ่งอัตโนมัติ การทำงานเป็นแบบกดปุ่ม แล้วเครื่องจะวิ่งสไลด์ตัดผ้าแล้วก็สไลด์ กลับมาที่เดิม
 EC-610A :รุ่น fully auto หรืออัตโนมัติเต็มรูปแบบ เมื่อกดปุ่มให้เครื่องทำงาน เครื่องจะเลื่อนสไลด์ตัดผ้าเสร็จแล้วจะ 
   เลื่อนสไลด์กลับ ในขณะเลื่อนกลับก็จะยกรางขึ้นเพื่อทับผ้าเองโดยอัตโนมัติ

Copyright 2006 T.PAIROJ Interplus Co.,Ltd. All Rights Reserved.